____________________________________________

Το κράτος σκοτώνει, ο τύπος (τα) κουκουλώνει