____________________________________________

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ