____________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ NOSOTROS ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31/1/2009

Από συντρόφους πληροφορηθήκαμε τυχαία τη συμμετοχή μας με ομιλητή στην εκδήλωση της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης το Σάββατο 31/1/2009 στο Nosotros. Η Κατάληψη Παραρτήματος λειτουργεί με συλλογικές διαδικασίες και αποφασίζει για κάθε δράση της μέσα από αυτές. Η συμμετοχή μας στη συγκεκριμένη εκδήλωση δεν τέθηκε ποτέ σαν θέμα στη συνέλευση, οπότε δεν συμμετέχουμε.

Ο ομιλητής που αναφέρεται στην αφίσα καλέστηκε προσωπικά και θεωρούμε απαράδεκτο να αναφέρεται δημόσια ως εκπρόσωπος της Κατάληψης Παραρτήματος.
Θεωρούμε ότι είναι εκτός κινηματικής λογικής η εκμετάλλευση της Κατάληψης Παραρτήματος για λόγους αυτοπροβολής της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης.Απαιτούμε τα παραπάνω να γίνουν ξεκάθαρα στην εκδήλωση, αλλά και δημόσια.ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Πάτρα, 30/01/2009